Price request

Nazwa G3266YG28001700_020BRO_1
Number bloku 00131
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 3130x1790
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis VICTORIAN GREY PLAAT UP 2800_1700_020 BROSSE-GEZOET 1°SEL