Price request

Nazwa G3260YZ_000_000_020POL_1
Number bloku 251116
Wykończenie poli
Wymiary 2600x1380
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis NERO IMPALA PLAAT _000_000_020 POLI 1°SEL