Price request

Nazwa G3260YZ_000_000_020320_1
Number bloku 251116
Wykończenie 320 verzoet
Wymiary 1400x1050
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis NERO IMPALA PLAAT _000_000_020 320 VZOET 1°SEL