Price request

Nazwa G3259YZ2500_800_030POL_1
Number bloku 00000
Wykończenie poli
Wymiary 2630x930
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis JET BLACK PLAAT 2500_800_030 POLI 1°SEL