Price request

Nazwa G3228YG_000_000_030BOU_1
Number bloku 14521
Wykończenie boucharde normaal
Wymiary 1850x580
Grubość 30
Liczba 3
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis JASPER GRIS PLAAT _000_000_030 BOUCHARDE 1°SEL