Price request

Nazwa G3210YZ_000_000_030POL_1
Number bloku 29245
Wykończenie poli
Wymiary 3230x1600
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis STAR GALAXY PLAAT _000_000_030 POLI 1°SEL