Price request

Nazwa G3036YV28001700_030POL_1
Number bloku 0KG13
Wykończenie poli
Wymiary 2920x1930
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis MULTICOLOR GREEN PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL