Price request

Nazwa G3030YR28001700_030POL_1
Number bloku R5890
Wykończenie poli
Wymiary 1550x2030
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis MULTICOLOR RED PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL