Price request

Nazwa AGS50YG25301420_020220_1
Number bloku SB130
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 2530x1420
Grubość 20
Liczba 14
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis AGGLOCEPPO PLAAT _2530_1420_020 220 VERZOET 1°SELECTIE