Price request

Nazwa A5034YZ30501250_020220_1
Number bloku C0325
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 20
Liczba 20
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL963 3050_1250_020 VERZOET 1ste SELECTIE