Price request

Nazwa A5031YR30501250_030220_1
Number bloku I0088
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 17
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1211 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE