Price request

Nazwa A5030YC30501250_030220_1
Number bloku D0088
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 21
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1266 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE