Price request

Nazwa A5030YC30501250_020220_1
Number bloku C0088
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 20
Liczba 26
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1266 3050_1250_020 VERZOET 1ste SELECTIE