Price request

Nazwa A5024YR30501250_030VVZ_1
Number bloku D0057
Wykończenie
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1239 3050_1250_030 2 ZIJDEN VERZOET 1ste SELECTIE