Price request

Nazwa A5021YC30501250_030220_1
Number bloku C0007
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 4
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL942 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE