Price request

Nazwa G3340YW28001700_030BRO_1
Number bloku 32141
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 3200x1700
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis WISKONT WHITE PLAAT 2800_1700_030 VERZOET EN GEBORSTELD (LEATHER)