Price request

Nazwa G3286YZ24001200_060POL_1
Number bloku 07939
Wykończenie poli
Wymiary 2500x1300
Grubość 60
Liczba 3
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis RUSTENBURG BUILDING CROSS CUT SONOP PLAAT 24001200_060 POLI 1°SEL