Price request

Nazwa G3210YZ2500_800_020POL_1
Number bloku 00004
Wykończenie poli
Wymiary 3000x700
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska
Opis STAR GALAXY PLAAT 2500_800_020 POLI 1°SEL