Price request

Nazwa G3406YZ_000_000_030POL_1
Number bloku BLP10
Wykończenie poli
Wymiary 3040x1960
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis BLACK PEARL PLAAT _000_000_030 POLI 1°SEL