Price request

Nazwa G3266YG28001700_030BRO_1
Number bloku 0140
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 3130x1940
Grubość 30
Liczba 2
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis VICTORIAN GREY PLAAT UP 2800_1700_030 BROSSE-GEZOET 1°SEL