Price request

Nazwa A5022YC30501250_030220_1
Number bloku C0312
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 30
Liczba 2
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1185 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE